De Recycle Universiteit

“De Recycle Universiteit gelooft dat dé manier om op lange termijn een blijvende reductie van de vraag naar ruwe grondstoffen te bewerkstelligen ligt in het wegnemen van de vraag ernaar door eindconsumenten te overtuigen structureel keuzes te maken die minder impact op het milieu hebben“

2 open listings

1 followed person

No reviews